כלי נגינה

קסילופון ומרימבה

סרטונים והדגמות

קסילופון 7 תוים - אנתרופוסופי

קסילופון 3 תוים - אנתרופוסופי

קסילופון תו אחד - אנתרופוסופי

קסילופון עגול מעץ