כלי נגינה

קחון - Cajon

סרטונים והדגמות

הדגמה על קחון

טיפים לנגינה על קחון