כלי נגינה

קערות טיבטיות

סרטונים והדגמות

הדגמה - קערות טיבטיות

הדגמת נגינה על קערה טיבטית