כלי נגינה

קערות טיבטיות

הדגמה - קערות טיבטיות

הדגמת נגינה על קערה טיבטית