כלי נגינה

כלי מיתר אתניים

סרטונים והדגמות

הדגמת נגינה בעוד

הדגמה על לירה

נבל יד