כלי נגינה

כלי מיתר אתניים

הדגמת נגינה בעוד

הדגמה על לירה

נבל יד