תקנון החנות המקוונת

 1. אתר kalimba.co.il הינו אתר סחר אלקטרוני המופעל על ידי "קלימבה מוזיקה בע"מ" -ח.פ _515820884_(להלן "קלימבה") ומשמש חנות וירטואלית לביצוע עסקאות לרכישת כלי נגינה אתניים, כלי נגינה, ציוד ואביזרים שונים באמצעות רשת האינטרנט.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע באמצעות האתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין קלימבה כלי נגינה. הנך מתבקש/ת לקרוא תקנון זו במלואו בעיון.
 3. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
 4. התנאים הבאים מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך בעת הקניה באתר האינטרנט, אופן הרכישה, תנאי רכישה, מועדי אספקתם, דרכי איסוף, ובאילו תנאים ניתןלבטל עסקאות שביצעתם באמצעות אתר האינטרנט ופרטים חיוניים נוספים.
 5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה ובעיון, היות והוא מהווים הסכם מחייב בינך לבין קלימבה. כדי לאשר את הסכמתך לתנאי השימוש והרכישה, עליך לסמן את התיבה המתאימה במסך ההרשמה ורק אז תוכל לעבור למסכי הרכישה. אם אינך מסכים לתנאים הללו, לא תוכל להשלים את הליך ההרשמה לאתר האינטרנט ולבצע קניות במסגרתו.
 6. קלימבה תהא רשאית לבטל את הזכות לביצוע רכישות באתר בין היתר בכל מקרה של פעילות בניגוד להוראות תקנון זה, מסירת פרטים שגויים, שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה אסור על פי דין ואם הנך ביתרת חובה לקלימבה כלי נגינה ו/או למי מטעמה ו/או הקשור עימה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.קלימבה כלי נגינה תהא רשאית שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתרהאינטרנט-וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות.
 7. כל כלי הנגינה בחנות ובאתר מיועדים לגיל 5 ומעלה ובהשגחת מבוגר בלבד. הכלים אינם מיועדים לתינוקות!
 8. נפלה טעות חריגה בתיאור מוצר כלשהו או במחיר או בפרט מהותי אחר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או האתר ו/או את הספקים.
 9. השימוש באתר מהווה הסכמה להוראות תקנון זה, וויתור על כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד קלימבה ו/או מי מטעמה.
 10. כל הסכומים המפורטים באתר כוללים מע"מ על פי דין.
 11. רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות כרטיסי האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת. חברות האשראי הינן: מאסטר כארד,אמריקן אקספרס בע"מ,ישראכרט בע"מ,ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי, וכרטיס מסוג דירקט (בו לא ניתן לבצע רכישה בתשלומים). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התנאים המפורטים לעיל בסעיף זה הינם תנאים מוקדמים לאישור פעולה.
 12. בעת הזמנת מוצר באתר, יידרש הקונה למלא פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטים נוספים במידת הצורך. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 13. לתשומת ליבך! הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.
 14. לאחר ביצוע הפעולות המפורטות בסעיף 7 לעיל, תבצע קלימבה כלי נגינה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ותברר את אישורה או דחייתה של ההזמנה. אישור בדואר אלקטרוני אשר יישלח למבצע הפעולה ובו פרטי ההזמנה הרלוונטיים, מספר ההזמנה, פרטי המבצע יהוו אישור על קליטת ההזמנה בקלימבה, ויהווה ראייה לכאורה לנכונות הפעולות.
 15. במקרה ולא אושרה ההזמנה, יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של קלימבה בדואר אלקטרוני: info@kalimba.co.il
 16. הזמנה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע ההזמנה. במידה ולא יפעל המבצע להסדרת אישור חברת האשראי לביצוע ההזמנה בתוך 7 ימים, תהא רשאית קלימבה לבטל ההזמנה.
 17. כל הזמנה כפופה להימצאות מלאי מתאים בידי קלימבה . במידה ומוצר שהוזמן אינו נמצא במלאי קלימבה במועד ההזמנה, תעביר קלימבה הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. קלימבה עושה כמיטב יכולתה על מנת לוודא כי המוצרים המוצגים באתר יהיו זמינים לאספקה במלאי, אך עם זאת, אינה יכולה להבטיח כי המוצר שהוזמן נמצא במלאי.
 18. ככל שלא נמצא המוצר שהוזמן במלאי, תציע קלימבה למבצע ההזמנה מוצר חלופי. המבצע יהא רשאי לסרב לקבלו ובמקרה כזה, תימנע קלימבה מחיוב כרטיס האשראי או תשיב למזמין כל סכום ששולם בגין המוצר שהוזמן, ככל ששולם. ככל שתפעל קלימבה כאמור לעיל במקרה של היעדר המוצר במלאי, מוותר מבצע ההזמנה על כל טענה, תביעה או דרישה לקלימבה בקשר עם היעדר מוצר שהוזמן במלאי קלימבה.
 19. אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
 20. זמני אספקת המוצר הינם עד 10 ימי עסקים או כפי שמפורט בעמוד המכירה של המוצר המופיע באתר וכוללים רק את חישובם של ימי עסקים, ימים א-ה לא כולל ימי שישי-שבת וערבי וימי חג.
 21. דמי המשלוח ישולמו עם ביצוע התשלום בגין המוצר שהוזמן או בנפרד לפי בחירת המזמין ויופיעו בעמוד המכירה של המוצר. בעסקה בתשלומים רשאית קלימבה לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון. עם זאת רשאי המזמין לבקש לבצע איסוף עצמי למוצר שהוזמן, במידה ומתאפשר לעשות כן. איסוף עצמי יתואם בין המזמין לקלימבה.
 22. קלימבה ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את נוכחות בעל כרטיס האשראי בעת ביצוע אספקת המוצר שנרכש ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי וחתימתו על שובר מסירה בתנאי לאספקת המוצר שנרכש באתר.
 23. באזורים מוגבלים לגישה בטחונית תהא רשאית קלימבה לספק המוצר שנרכש במקום סמוך ומקובל שיתואם עם המזמין
 24. ביישובים קהילתיים, מושבים, קיבוצים וכיוצא באלה, רשאית קלימבה לספק המוצר לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות היישוב.
 25. אספקה לאזורים המפורטים בסעיפים 22-23 לעיל, תחויב בתעריף דמי משלוח גבוה יותר, כמצוין בדף שירות הלקוחות באתר.
 26. במידה וקלימבה לא הצליחה לתאם מועד אספקה עם הלקוח או שנמנעה אספקת המוצר שנרכש על אף שתואם מועד לאספקתו מול הלקוח באמצעות אמצעי הקשר אשר הוזנו במועד ביצוע הרכישה,בגין משלוח נוסף יחויב מבצע ההזמנה בלבד, בכפוף לכך שאי-האספקה לא נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של קלימבה.
 27. קלימבה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה/ אי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון או מאירועים שלא היו בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצא כאלו. בכל מקרה של איחור או עיכוב הידועים מראש, תנקוט קלימבה במירב המאמצים על מנת ליידע את המזמין בדבר האיחור או העיכוב בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר הוזנו על ידו עם ביצוע הרשמה לאתר וביצוע ההזמנה.
 28. בכל מקרה תוגבל אחריותה של קלימבה בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים אשר נרכשו באתר וככל שנגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של קלימבה ו/או מי מטעמה, ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר שנרכש באתר. בכל מקרה, קלימבה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שייגרם למזמין כתוצאה מעיכוב/ איחור/אי אספקה באספקת מוצר- תהא עילת התביעה אשר תהא.
 29. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת קלימבה ו/או מי מטעמה יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית קלימבה להודיע על ביטול ההזמנה.
 30. קלימבה מבהירה כי ככל שיימצאו באתר קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם בבעלות קלימבה ו/או מי מטעמה לרבות פרסומים שונים ו/או מודעות פרסום ו/או הפניות לאתרים אחרים, הרי שהתוכן והמידע המפורסם באתרים אלו אינו בידיעת ו/או בשליטת קלימבה ואין לה כל אחריות אליו. ככל שיפורסם באתרים אלו נתון ו/או מידע שגוי ו/או מטעה ו/או שאינם הולמים ו/או שאינםמוסריים ו/או פוגעים בתקנת הציבור ובכלל זאת שיש בהם להעליב אדם ו/או ציבור מסוים ו/או מקוממים ו/או שמהווים עבירה כלשהי על פי הדין, קלימבה לא תהא אחראית לכך בשום צורה ודרךלכל נזק ו/או פגיעה שתיגרם לך ו/או למי מטעמך כתוצאה מכך.
 31. ברכישה באתר תוכל להביע הסכמתך לקבל מאיתנו מידע שיווקי, דברי פרסום, מבצעים, הנחות ופעילויות שונות, בין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים, וכיוצא באלו אמצעים מקובלים אחרים על פי פרטי התקשורת שיימסרו בטופס הרכישה.
 32. בכל מקרה בו תהא מעוניין לדרוש הפסקת קבלת מידע כאמור, תהא רשאי לעשות כן בדרך של מתן הודעה בכתב ו/או בדרך שבה מועבר לך המידע, הכל לפי בחירתך.
 33. קלימבה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
 34. קלימבה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 35. מבצע הרכישה רשאי לבטל את הרכישה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. קלימבה ממליצה לעיין בהוראות דין אלו טרם ביצוע הרכישה באתר כמו גם בתקנון ומדיניות החזרת מוצרים של קלימבה.
 36. קלימבה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע המועבר באתר וכל העברה של מספר כרטיס האשראי באתר מבוצעת באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת קלימבה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא עקיף או ישיר שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או ייעשה בו שימוש, למעט לנזק ישיר אם נגרם על ידי קלימבה ו/או מי מטעמה.
 37. קלימבה תהא רשאית להשתמש בנתונים באתר לצורך ניתוח סטטיסטי, פילוח הרגלי קנייה, על מנת לשפר את פעילות האתר והמוצרים המוצעים בו.
 38. קלימבה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר מכל סיבה שהיא ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית ו/או הפרה של הוראות התקנון.
 39. זכויות היוצרים באתר וכל כל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, התוכנות והמידע המאוחסן בו, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר שייכות לקלימבה, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר בכתב ומראש.
 40. קלימבה לא תשא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם.
 41. התמונות באתר להמחשה בלבד.
 42. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית קלימבה אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית. קלימבה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
 43. רישומי הנתונים באתר, המכילים רישום ממוחשב של כל הפעולות בו, יהוו כראיה לכאורה לאמור בו.
 44. סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.
 45. נציגי שירות הלקוחות של קלימבה ישמחו לעמוד לשירותכם ולהנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת: info@kalimba.co.il
 46. בברכת רכישה מהנה ובטוחה, צוות קלימבה כלי נגינה אתניים